Refrigeration Oil S2 FR-A 46 - 209L

Refrigeration Oil S2 FR-A 46 - 209L

Shell Refrigeration S2 FR-A là dầu máy nén lạnh độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các máy nén lạnh sử dụng môi chất Amoniac. Dầu được pha chế từ dầu gốc parafin tinh chế đặc biệt kết hợp với các phụ gia được lựa chọn để giảm thiểu cặn trong hệ thống và tăng tuổi thọ máy. 

    ₫0.00Price