MYSELLA S3 N40 - 209L

Shell Mysella S3 N là dầu bôi trơn chất lượng cao cho các động cơ 4 kỳ có bộ phận đánh lửa, dùng khí tự nhiên làm nhiên liệu và yêu cầu loại dầu có “lượng tro thấp”. Shell Mysella S3 N thỏa mãn thế hệ mới của động cơ khí tĩnh tại được thiết kế đáp ứng các quy định hạn chế khí thải chứa NOx, và những loại động cơ sử dụng công nghệ mới nhất cháy “nghèo” hoặc “sạch”. 

    ₫0.00Price