Shell Tellus S2 VX 15 - 209L

Dầu thủy lực chất lượng cao, Công nghệ dầu gốc Nhóm II, Đa dụng 

Shell Tellus S2 VX là dầu thủy lực chất lượng cao được đặc chế từ dầu gốc Nhóm II nhằm mang lại khả năng bảo vệ và chất lượng vượt trội trong dải nhiệt độ hoạt động rộng. Dầu có khả năng chống lại sự phân hủy do nhiệt độ hoặc ứng suất cơ học và phù hợp lý tưởng cho hầu hết các thiết bị thủy lực di động cũng như các ứng dụng phải làm việc trong môi trường có dải nhiệt độ rộng. 

    ₫0.00Price