CORENA S4 R46 - 20L

Shell Corena S4 R là dầu máy nén khí gốc tổng hợp tiên tiến, đem đến các tính năng bôi trơn cao cấp nhất cho các máy nén khí cánh gạt hoặc trục vít. Dầu sử dụng hệ thống phụ gia tiên tiến nhằm mang lại sự bảo vệ cùng các tính năng tuyệt hảo cho các máy nén khí, thời gian thay dầu tới 12,000 giờ. Shell Corena S4 R cũng rất thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu dầu tổng hợp ổ đỡ và tuần hoàn tổng hợp hoặc dầu R&O (ISO VG 32-68). 

    ₫0.00Price