CORENA S2 P150 - 209L

Shell Corena S2 P là dầu máy nén khí chất lượng cao mang lại các tính năng bôi trơn cho các máy nén khí kiểu tịnh tiến áp suất cao. Dầu thích hợp cho hầu hết các máy nén khí tịnh tiến hoạt đông với nhiệt độ khí ra tới 220 độ C dưới áp suất cao. 

    ₫0.00Price